Sabalansēšanas noteikumi

Tie ir papildus noteikumi, kurus Jūs varat izveidot paši automātiskai sabalansēšanai tām bankas operācijām, kuram nav sistēmā ievadīto primāro dokumentu un kadam sistēma nevar atrast viennozīmīgu atbilstību. Tādu operāciju piemēri var būt - bankas komisijas norakstīšana, nodokļu maksājumi, naudas pārvedumi starp savējiem kontiem, naudas ienākšana no tirgotāju konta, aizņēmuma apmaksa un tml.

Sabalansēšanas noteikumi ļauj elastīgi iestatīt bankas transakcijas sabalansēšanu, šie noteikumi atbilsts noteiktiem nosacījumiem tādā veidā, ka pielietojot automātisko sabalansēšanu visas bankas operācijas, kuras atbilst noteiktam noteikumam tiks automātiski sabalansētas.

Automātiskās sabalansēšanas iestatīšanai Jūs varat pielietot sekojušus laukus: partneris, korespondējošs konts, maksājuma detaļas, summa.

Noteikuma izveidošanai ir nepieciešams, lai kaut viens no laukiem būtu aizpildīts, vairāku lauku aizpildīšana ļauj veikt detalizētāku šķirošanu.

Pielietošanas piemērs

Izveidosim noteikumu bankas komisijas automātiskai apstrādei:

  1. Sadaļā Nauda -> Bankas konti izvēlēties Sabalansēšanas noteikumi. Izveidojiet jaunu noteikumu, izvēloties tam nosaukumu (piemēram, "Bankas komisija") un operācijas veidu "Ievadīt bankas komisiju"
  2. Nosacījumos aizpildiet operācijas detaļas, ar rindu, kuras saturs atbilst tam, kā banka ir nosaukta šī operācija (piemēram, "Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija" un summu ar mīnusu (piemēram, "-0.21")
  3. Atzīmējiet izvēli "Aktivizēt" un noklikšķiniet "Izmainīt"

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu