Pārdošana. Kā izrakstīt rēķinu?


1) Izvēlnē izvēlēties Pārdošana/ Jauna operācija/ Izrakstīt jaunu rēķinu.

2) Izvēlēties operācijas veidu, dokumenta datumu un klientu. Ja klients nav pieejams klientu sarakstā, ievadiet jauno nosaukumu laukā klients, vēlāk papildiniet klienta kartiņu ar informāciju. No izvēlētā operācijas veida ir atkarīga dokumenta forma:

  • preču pārdošanas operācija ļauj ievadīt preces tikai no preču saraksta, 
  • pakalpojumu - tikai no pakalpojumu saraksta, 
  • citi ieņēmumi ir rēķins brīvā formā. 

3) Sarakstā, atkarībā no operācijas veida, pievienot preci, pakalpojumus vai citu ieņēmumu brīvas formas aprakstu, apjomu un cenu.

Negatīvs preču daudzums (rēķinā var norādīt negatīvo daudzumu) veido noliktavā pārdošanas atgriešanu no klienta (ienākošā piegāde).

Ja preces vai pakalpojuma nav pakalpojumu/ preču sarakstā, noklikšķināt Izveidot jaunu preci.

Lai ievadītu visas cenas ar nodokli, uzstādīt karodziņu – Cenas norādītas ar nodokli. Izvēlēties grāmatvedības kontu un nodokļa grupu, ja tas atšķiras no iepriekš uzstādītām vērtībām.

Lai izveidotu jaunu rindu, nospiest N vai izvēlēties Pievienot jaunu ierakstu.

Preču pārdošanai izvēlēties noliktavu, izsniegšanas vietu un saņemšanas vietu, ja tā atšķiras no iepriekš uzstādītām vērtībām.

Kopējo atlaidi/ uzcenojumu var noteikt ar summu vai summas procentuālo daļu pozīciju sarakstā. Noklikšķināt Pievienot jaunu ierakstu, lai pievienotu jaunu atlaidi/ uzcenojumu.

Piegādes izmaksas var noteikt tikai ar summu, noklikšķināt uz Piegādi, lai saņemtu piegādes izmaksas no tarifa grupas.

Lai piemērotu atbilstošu metodi nodokļu aprēķināšanai no rēķina un to atspoguļošanai grāmatvedības kontos, izvēlēties nodokļa uzskaites kases vai uzkrājumu principu. Izveidojot rēķinu, informācijas saglabāšanai, noklikšķināt Atjaunot.

4) Pārbaudīt rēķinu, noklikšķināt Iegrāmatot. Pamatojoties uz rēķinu tiek izveidots grāmatojums, rēķiniem ar darījuma veidu "preču pārdošana" notiek preču kustība noliktavā. Operācija ir pabeigta.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu