Datu imports

PayTraq atbalsta dažādu datu importu CSV formātā. Kā atdalītāj zīmi jāizmanto komats. Var importēt klientu, piegādātāju, darbinieku, preču un pakalpojumu sarakstus, preču atlikumus, kā arī preču un pakalpojumu cenrāžus.

Lai importētu datus, nepieciešams lejupielādēt attiecīgāsdatnes veidni, aizpildīt to ar datiem un importēt PayTraq. Ja dati no importa datnes nav atrodami sarakstos, tad saraksti tiks papildināti ar jauniem datiem. Ja dati no importa datnes ir atrodami sarakstos pēc nosaukuma un preču/ pakalpojuma koda, tad saraksti tiks atjaunoti ar jaunajiem datiem.

Importa datni var lejupielādēt attiecīgajā sarakstā (klienti, piegādātāji, darbinieki, preces, pakalpojumi, cenrāži) datu importa cilnē.

Sadaļā Noliktavā- Dokumenti-Krājumu korekcija-Krājumu pievienošana (Turpināt)-Datu imports ir pieejama veidne preču atlikumu importam.

Saturs

Importēt klientu sarakstu

datne satur sekojošu lauku secību, lauki ir atdalīti ar zīmi [,]. Lejupielādēt datnes veidni

Name - klienta unikālais nosaukums
Type  - fiziskām personām - 1, juridiskām personām - 2
Registration number  - klienta reģistrācijas numurs
VAT Number  - klienta PVN numurs
Address (Street, City, Region)  - klienta adrese
Postal Code/Zip - klienta pasta indekss
Country  - klienta rezidence, valsts kods no diviem burtiem
Phone  - klienta tālrunis
Email  - klienta e-pasts
Bank name  - klienta banka nosaukums
Bank code  - klienta bankas kods
Bank account/IBAN  - klienta bankas konta numurs
Contract No.  - līguma numurs
Client group  - klienta grupas pilnais nosaukums. Grupai jābūt izveidotai līdz datu importēšanai
Discount  - klienta atlaide
Payment terms  - klienta apmaksas termiņa tips. NET – dienas no rēķina datuma, EOM – dienas no mēneša beigām, COD – apmaksa saņemšanas brīdī, CONSIGN - realizācija
Due days  - apmaksas termiņa dienas (tikai NET un EOM)
Price group  - cenu grupas pilnais nosaukums. Grupai jābūt izveidotai līdz datu importēšanai
Currency - cenu grupas valūtas apzīmējums no trīs burtiem

Importēt piegādātāju sarakstu

datne satur sekojošu lauku secību, lauki ir atdalīti ar zīmi [,]. Lejupielādēt datnes veidni

Name - piegādātāja unikālais nosaukums
Type - fiziskām personām - 1, juridiskām personām - 2
Registration number - piegādātāja reģistrācijas numurs
VAT Number - piegādātāja PVN numurs
Address (Street, City, Region) - piegādātāja adrese
Postal Code/Zip - piegādātāja pasta indekss
Country  - piegādātāja rezidence, valsts koda apzīmējums no diviem burtiem
Phone  - piegādātāja tālruņa numurs
Email - piegādātāja e-pasts
Bank name  - piegādātāja bankas nosaukums
Bank code  - piegādātāja bankas kods
Bank account/IBAN  - piegādātāja bankas konta numurs
Contract No.  - līguma numurs
Supplier group  - piegādātāja grupas pilnais nosaukums. Grupai jābūt izveidotai līdz datu importēšanai
Discount  - piegādātāja atlaide
Payment terms  - piegādātāja apmaksas termiņa tips. NET - dienas no rēķina datuma, EOM – dienas no mēneša beigām, COD – apmaksa saņemšanas brīdī, CONSIGN - realizācija
Due days  - apmaksas termiņa dienas (tikai NET un EOM)

Importēt darbinieku sarakstu

datne satur sekojošu lauku secību, lauki ir atdalīti ar zīmi [,]. Lejupielādēt datnes veidni

Name - darbinieka vārds, uzvārds
Type - fiziskām personām - 1
Registration number - darbinieka reģistrācijas numurs (personas kods)
VAT Number -  neaizpilda, atstājiet tukšu
Address (Street, City, Region) - darbinieka adrese
Postal Code/Zip - darbinieka pasta indekss
Country - darbinieka rezidence, valsts kods no diviem burtiem
Phone - darbinieka telefons
Email - darbinieka e-pasts
Bank name - darbinieka bankas nosaukums
Bank code - darbinieka bankas kods
Bank account/IBAN - darbinieka bankas konta numurs
Contract No. -  līguma numurs
Employee group - darbinieka grupas pilnais nosaukums. Grupai jābūt izveidotai līdz datu importēšanai

Importēt preču sarakstu

datne satur sekojošu lauku secību, lauki ir atdalīti ar zīmi [,]. Lejupielādēt datnes veidni

Name - preces unikālais nosaukums
Product code (SKU) - preces unikālais kods
Description - preces apraksts
Product group - preces grupas pilnais nosaukums. Grupai jābūt izveidotai līdz datu importēšanai
Unit - pilnais mērvienības nosaukums (saskaņā ar mērvienību sarakstu)
Type - preces pārdošanai - 1, preces patēriņam - 2, pamatlīdzeklis - 3
Barcode (EAN-13) - preces svītrkods
Weight - preces svars (kg)
Avg order lead time - vidējais piegādes termiņš (pēc noklusējuma 30 dienas)
Standard cost - nominālvērtība

Importēt preču cenrādi

datne satur sekojošu lauku secību, lauki ir atdalīti ar zīmi [,]. Lejupielādēt datnes veidni

Name - preces unikālais nosaukums
Product code (SKU)  - preces unikālais kods
Price group - preču grupas pilnais nosaukums. Grupai jābūt izveidotai līdz datu importēšanai
Currency - cenu grupas valūtas apzīmējums no trīs burtiem
Price - preces cena. Cenu grupai ar atzīmi „nodoklis iekļauts” cena jānorāda bruto
Is Default - uzstādīt karodziņu cenu grupai "pēc noklusējuma" - 1

Importēt pakalpojumu sarakstu

datne satur sekojošu lauku secību, lauki ir atdalīti ar zīmi [,]. Lejupielādēt datnes veidni

Name - pakalpojuma unikālais nosaukums
Service code - pakalpojuma unikālais kods
Description - pakalpojuma apraksts
Service group - pakalpojuma grupas pilnais nosaukums. Grupai jābūt izveidotai līdz datu importēšanai
Unit - pilnais mērvienības nosaukums (saskaņā ar mērvienību sarakstu)

Importēt pakalpojumu cenrādi

datne satur sekojošu lauku secību, lauki ir atdalīti ar zīmi [,]. Lejupielādēt datnes veidni

Name - pakalpojuma unikālais nosaukums
Service code - pakalpojuma unikālais kods
Price group - cenu grupas pilnais nosaukums. Grupai jābūt izveidotai līdz datu importēšanai
Currency - cenu grupas valūtas apzīmējums no trīs burtiem
Price - pakalpojuma cena. Cenu grupai ar atzīmi „nodoklis iekļauts” cena jānorāda bruto
Is Default - uzstādīt karodziņu cenu grupai "pēc noklusējuma" – 1


Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu