Iestatījumi. Sākuma atlikumi

Sākuma atlikumu ievadīšanas datums – datums, kurā tiks veikti visi sākuma atlikumu grāmatojumi.Pirms sākuma atlikumu ievades nepieciešams uzstādīt datumu.

Izmēģinājuma bilance – šis ir kontu atlikumu saraksts uz sākuma atlikumu ievades datumu, izmēģinājuma bilance ir paredzēta sākuma atlikumu ievades kontrolei.

Grāmatojumu reģistrs – šis ir grāmatvedības konta „sākuma saldoizlīdzināšana” grāmatojumu saraksts uz sākuma atlikumu ievades datumu. Reģistrs ir paredzēts sākuma atlikumu ievades grāmatojumu ātrai piekļuvei.

Jauna darbība – sākuma atlikumu pievienošanas forma. Sākuma atlikumus var pievienot kā saldo pēc grāmatvedības kontiem, kā kreditoru/ debitoru neapmaksātus rēķinus, kā saņemtu/ apmaksātu priekšapmaksu, kā norēķinu personu neapmaksātus izdevumus, kā noliktavas atlikumu pievienošanu.

Nodokļa uzskaitei pēc kases metodes ir pieejama neapmaksāto rēķinu un saņemto/ apmaksāto avansu ievade ar atliktā nodokļa grāmatojumu.

Jauna darbība/ Ievadīt jaunu manuālu grāmatojumu - sākuma atlikumu ievades forma ar jaunu manuālu grāmatojumu palīdzību. Lai ievadītu sākuma atlikumu, nepieciešams izvēlēties grāmatvedības kontu vai kontus, ievadīt debeta vai kredīta konta saldo. Tas tiks iegrāmatots kontā „sākuma saldo izlīdzināšana” un būs pieejams grāmatojumu reģistrā.

Jauna darbība/ Ievadīt debitora rēķinu – šī ir debitora neapmaksāto rēķinu ievades forma. Lai ievadītu debitora neapmaksāto rēķinu, nepieciešams ievadīt klientu, neapmaksāto rēķina summu, datumu un rēķina numuru. Grāmatojums tiks veikts kontā „sākuma saldo izlīdzināšana” un neapmaksātais rēķins būs pieejams Pārdošanā. Lai ievadītu neapmaksātu rēķinu ar nodokļa uzskaiti pēc kases metodes, izvēlēties kases metodes nodokļa uzskaites principu un izvēlēties nodokļa likmi, tad tiks noformēts atliktā nodokļa grāmatojums.

Jauna darbība/ Ievadīt saņemtu priekšapmaksu – no debitora saņemtaspriekšapmaksas ievadīšanas forma. Lai ievadītu no debitora saņemtu priekšapmaksu, nepieciešams ievadīt klientu, saņemtu summu, datumu un priekšapmaksas rēķina numuru. Grāmatojums tiks veikts kontā „sākuma saldoizlīdzināšana” un apmaksātais priekšapmaksas rēķins būs pieejams Pārdošanā. Lai no rēķina izdalītu atlikto nodokli, nepieciešams izvēlēties kases metodes nodokļa uzskaites principu un izvēlēties nodokļa likmi, tad tiks izveidots atliktā nodokļa grāmatojums.

Jauna darbība/ Ievadīt debitora kredītrēķinu – šī ir debitora neapmaksāto kredītrēķinu ievades forma. Lai ievadītu debitora neapmaksāto kredītrēķinu, nepieciešams ievadīt klientu, kredītrēķina neapmaksāto summu, datumu un kredītrēķina numuru. Grāmatojums tiks veikts kontā „sākuma atlikumu pievienošana” un neapmaksātais kredītrēķins būs pieejams pārdošanā. Lai ievadītu neapmaksāto kredītrēķinu ar kases metodes nodokļa uzskaiti, izvēlēties kases metodes nodokļa uzskaites principu un izvēlēties nodokļa likmi, tad tiks noformēts atliktā nodokļa grāmatojums.

Jauna darbība/ Ievadīt kreditora rēķinu – kreditora neapmaksāto rēķinu ievades forma. Lai ievadītu kreditora neapmaksāto rēķinu, nepieciešams ievadīt piegādātāju, rēķina neapmaksāto summu, datumu un rēķina numuru. Grāmatojums tiks veikts kontā „sākuma saldo izlīdzināšana” un neapmaksātais rēķins būs pieejams Iepirkumos. Lai ievadītu neapmaksāto rēķinu ar kases metodes nodokļa uzskaiti, izvēlēties kases metodes nodokļa uzskaites principu un izvēlēties nodokļa likmi, tad tiks izveidots atliktā nodokļa grāmatojums.

Jauna darbība/ Ievadīt apmaksātu priekšapmaksu – šī ir kreditoram apmaksātaspriekšapmaksas ievades forma. Lai ievadītu kreditoram apmaksātupriekšapmaksu, nepieciešams ievadīt piegādātāju, maksājuma summu, datumu un priekšapmaksas rēķina numuru. Grāmatojums tiks veikts kontā „sākuma saldo izlīdzināšana” un apmaksātais priekšapmaksas rēķins būs pieejams Iepirkumos. Lai no rēķina izdalītu atlikto nodokli, nepieciešams izvēlēties kases metodes nodokļa uzskaites principu un izvēlēties nodokļa likmi, tad tiks izveidots atliktā nodokļa grāmatojums.

Jauna darbība/ Ievadīt kreditora kredītrēķinu – kreditora neapmaksāto kredītrēķinu ievades forma. Lai ievadītu kreditora neapmaksāto kredītrēķinu, nepieciešams ievadīt piegādātāju, kredītrēķina neapmaksāto summu, datumu un kredītrēķina numuru. Grāmatojums tiks veikts kontā „sākuma saldoizlīdzināšana” un neapmaksātais kredītrēķins būs pieejams Iepirkumos. Lai ievadītu neapmaksāto kredītrēķinu ar kases metodes nodokļa uzskaiti, izvēlēties kases metodes nodokļa uzskaites principu un izvēlēties nodokļa likmi, tad tiks izveidots atliktā nodokļa grāmatojums.

Jauna darbība/ Ievadīt avansu norēķinu personas neapmaksātus izdevumus – avansu norēķinu personas neapmaksāto izdevumu ievades forma. Lai ievadītu avansu norēķinu personas neapmaksātu izdevumu, nepieciešams ievadīt darbinieku, atlīdzinājuma summu, datumu un avansa atskaites numuru. Grāmatojums tiks veikts kontā „sākuma saldo izlīdzināšana” un norēķinu personas izdevumi, kurus nepieciešams atlīdzināt, būs pieejamiIepirkumos Avansa norēķinos.

Jauna darbība/ Pievienot noliktavas atlikumus – noliktavas sākuma atlikumu ievades forma. Lai ievadītu noliktavas sākuma atlikumus, nepieciešams izvēlēties noliktavu un izveidot pozīciju sarakstu, kurš sastāv no precēm, daudzuma un vienības cenas. Karodziņam "Iegrāmatot kā sākuma atlikumu ievadīšanu” jābūt ieslēgtam. Grāmatojums tiks veikts kontā „sākuma saldo izlīdzināšana” un sākuma atlikumi būs pieejami Noliktavā – Dokumentos-Krājumu korekcijā kā Krājumu pievienošana.

Jauna darbība/ Pievienot pamatlīdzekļi - pamatlīdzekļa (PL) pievienošanas forma. Lai ievadītu PL sākuma atlikumus ir jāizvēlas PL (to nosaukumu uzreiz jāieraksta logā prece) un Turpināt , jāievada sākuma vērtība un uzkrātā amortizācija. Karodziņam "Iegrāmatot kā sākuma atlikumu ievadīšanu" jābūt ieslēgtam. Grāmatojums tiks veikts kontā „sākuma saldo izlīdzināšana” un sākuma atlikumi būs pieejami Grāmatvedībā- Pamatlīdzekļi (PL) kā PL kartiņa. Vēlāk pēc nepieciešamības var pievienot PL nolietojuma grafiku PL kartiņā .

Kā ievadīt sākuma atlikumus?


 1. Izvēlnē Mans PayTraq/Mans uzņēmums izvēlēties Iestatījumi/ Sākuma atlikumi. 
 2. Ievadīt Sākuma atlikumu ievadīšanas datumu, noklikšķināt Izmainīt. 
 3. Lai manuāli ievadītu grāmatojumu, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija/ Ievadīt jaunu manuālu grāmatojumu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus, tādus kā dokumenta numurs, darījuma partneris, piezīmes. Izvēlēties no saraksta grāmatvedības kontu un ievadīt operācijas debeta vai kredīta summu. Nepieciešamības gadījumā aizpildīt lauku Apraksts, izvēlēties darījuma valūtu, ja tā atšķiras no bilances valūtas. Lai izveidotu jaunu ierakstu noklikšķināt N vai izvēlēties Pievienot jaunu ierakstu. Noklikšķināt Iegrāmatot, sākuma atlikumu kontā tiks izveidots jauns grāmatojums no iestatījumiem pēc noklusējuma. Grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība/ Grāmatojumu reģistrsvai Iestatījumi/ Sākuma atlikumi/ Grāmatojumu reģistrs. 
 4. Lai ievadītu neapmaksātu debitora rēķinu, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija/ Ievadīt debitora rēķinu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus, tādus kā dokumenta numurs un datums, klients, apmaksas summa un rēķina valūta, un pievienot aprakstu. Izvēlēties nodokļa uzskaites metodi, kases metodei izvēlēties nodokļa grupu, no rēķina summas tiks izdalīts nodoklis uz atliktā nodokļa kontu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidots rēķins un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Rēķins būs pieejams Pārdošana/ Dokumenti/ Visi dokumenti, rēķina grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība/ Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi/ Sākuma atlikumi/ Grāmatojumu reģistrs. 
 5. Lai ievadītu saņemto priekšapmaksu, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija/ Ievadīt saņemto priekšapmaksu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus: dokumenta numurs un datums, klients, summa un maksājuma valūta, pievienot aprakstu. Izvēlēties nodokļa uzskaites metodi, kases metodei izvēlēties nodokļa grupu, no priekšapmaksas summas tiks izdalīts nodoklis uz atliktā nodokļa kontu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidots apmaksāts priekšapmaksas rēķins un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Priekšapmaksas rēķins būs pieejams Pārdošana/ Dokumenti/ Visi dokumenti, rēķina grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība/ Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi/ Sākuma atlikumi/ Grāmatojumu reģistrs. 
 6. Lai ievadītu neapmaksātu debitora kredītrēķinu, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija/ Ievadīt debitora kredītrēķinu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus: dokumenta datums un numurs, klients, summa apmaksai, rēķina valūta un pievienot aprakstu. Izvēlēties nodokļa uzskaites metodi, kases metodei izvēlēties nodokļa grupu, no rēķina summas tiks izdalīts nodoklis uz atliktā nodokļa kontu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidots kredītrēķins un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Kredītrēķins būs pieejams Pārdošana/ Dokumenti/ Visi dokumenti, rēķina grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība/ Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi/ Sākuma atlikumi/ Grāmatojumu reģistrs. 
 7. Lai ievadītu neapmaksātu rēķinu kreditoram, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija/ Ievadīt kreditora rēķinu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus: dokumenta numurs un datums, piegādātājs, summa apmaksai un rēķina valūta, pievienot aprakstu. Izvēlēties nodokļa uzskaites metodi, kases metodei izvēlēties nodokļa grupu, no rēķina summas tiks izdalīts nodoklis uz atliktā nodokļa kontu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidots rēķins un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Rēķins būs pieejams Iepirkumi/ Dokumenti/ Visi dokumenti, grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība/ Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi/ Sākuma atlikumi/ Grāmatojumu reģistrs. 
 8. Lai ievadītu apmaksātu priekšapmaksu, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija/ Ievadīt apmaksātu priekšapmaksu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus: dokumenta numurs un datums, piegādātājs, summa apmaksai un apmaksas valūta, pievienot aprakstu. Izvēlēties nodokļa uzskaites metodi, kases metodei izvēlēties nodokļa grupu, no priekšapmaksas summas tiks izdalīts nodoklis uz atliktā nodokļa kontu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidots apmaksāts priekšapmaksas rēķins un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Priekšapmaksas rēķins būs pieejams Iepirkumi/ Dokumenti/ Visi dokumenti, grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība/ Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi/ Sākuma atlikumi/ Grāmatojumu reģistrs. 
 9. Lai ievadītu neapmaksātu kreditora kredītrēķinu, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija/ Ievadīt kreditora kredītrēķinu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus: dokumenta numurs un datums, piegādātājs, summa apmaksai un rēķina valūta, pievienot aprakstu. Izvēlēties nodokļa uzskaites metodi, kases metodei izvēlēties nodokļa grupu, no kredītrēķina summas tiks izdalīts nodoklis uz atliktā nodokļa kontu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidots kredītrēķins un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Kredītrēķins būs pieejams Iepirkumi/ Dokumenti/ Visi dokumenti, grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība/ Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi/ Sākuma atlikumi/ Grāmatojumu reģistrs. 
 10. Lai ievadītu avansu norēķinu personas neapmaksātus izdevumus, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija/ Ievadīt avansu norēķinu personas neapmaksātus izdevumus. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus: dokumenta numurs un datums, darbinieks, summa apmaksai un valūta, pievienot aprakstu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidota avansu norēķinu personas atskaite un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Avansu norēķinu personas atskaite būs pieejama Iepirkumi/ Avansa norēķini/ Visas atskaites, grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība/ Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi/ Sākuma atlikumi/ Grāmatojumu reģistrs. 
 11. Lai pievienotu noliktavas atlikumus, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija/ Pievienot noliktavas atlikumus. Sadaļā Noliktava tiks izveidots krājumu korekcijas dokuments – krājumu pievienošana. Pievienot sarakstā preču pozīcijas, daudzumu un cenu. Izvēlēties noliktavu. Karodziņam „Iegrāmatot kā sākuma atlikumu ievadīšanu” jābūt ieslēgtam. Noklikšķināt Atjaunot, pārbaudīt ievadīto datu pareizību, noklikšķināt Apstiprināt. Tiks veikta krājumu korekcija – krājumu papildināšana uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība/ Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi/ Sākuma atlikumi/ Grāmatojumu reģistrs. 
 12. Lai pievienotu pamatlīdzekļi (PL), izvēlnē izvēlēties Jauna operācija/ Pievienot pamatlīdzekļi. Izvēlēties PL no saraksta vai ievadiet jaunu nosaukumu. Karodziņam „Iegrāmatot kā sākuma atlikumu ievadīšanu” jābūt ieslēgtam. Ievadiet uzskaites vērtību un uzkrāto amortizāciju. Pēc nepieciešamības var izmainīt sākuma vērtības, uzkrātās amortizācijas un amortizācijas izdevumu grāmatvedības kontus. Noklikšķināt pogu Izmainīt, pārbaudīt ievadīto datu pareizību, noklikšķināt pogu Apstiprināt/Iegrāmatot. Tiks izveidota PL kartiņa, grāmatojums būs pieejams Grāmatvedībā/Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi- Sākuma atlikumi-Grāmatojumu reģistrs. 
 13. Iestatījumi/ Sākuma atlikumu/ Izmēģinājuma bilance pārbaudīt visu ievadīto datu pareizību, ja saldo pēc sākuma atlikumu ievades kontā no iestatījumiem pēc noklusējuma ir vienāds ar nulli, tad sākuma atlikumi ir ievadīti pareizi. 
 14. Bloķēt periodu (skat. Kā nobloķēt iespēju mainīt datus?).

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu