Iestatījumi. Grāmatvedība

Kontu plāns – grāmatvedības kontu pievienošanas un rediģēšanas forma, satur pilno un saīsināto grāmatvedības konta nosaukumu, kodu, veidu, kontu grupu, sasaiste ar bilances rindām un peļņas/ zaudējumu aprēķinu.

Bilance – bilances rindu pievienošanas un rediģēšanas forma. Bilances rindas var pār-sasaistīt ar virsrakstiem.

Peļņa vai zaudējumi - peļņas/ zaudējumu aprēķina rindu pievienošanas un rediģēšanas forma. Peļņas/ zaudējumu rindas var pār-sasaistīt ar virsrakstiem.

Naudas plūsma – naudas plūsmas pārskata rindu rediģēšanas un pievienošanas forma. Naudas plūsmas pārskata rindas var pār-sasaistīt ar virsrakstiem.

Konti pēc noklusējuma – operāciju veida un grāmatvedības kontu savienojumu rediģēšanas forma. Ar katru operācijas veidu var būt saistīts tikai viens grāmatvedības konts no attiecīgās kontu grupas.

Dokumentu veidi – dokumenta veida pievienošanas un rediģēšanai forma. Dokumenta formas iestatījumos ir iespējams uzdot norādi, kas automātiski tiks pievienota šāda veida dokumenta grāmatojumam.

Dokumentu numerācija – šī ir numura veidnes rediģēšanas forma dokumentu veidiem. Katram dokumentu veidam var uzdot savu unikālu numura veidni, uzstādīt sākuma numuru un secības palielinājuma soļi, kā arī numura nullešanas (jaunu) periodu.

Nodokļu grupas – šī ir nodokļu grupas pievienošanas un rediģēšanas forma, satur pilno un saīsināto nodokļu grupas nosaukumu, operācijas veidu: pārdošana vai iepirkumi, nodokļu grupas veidu, likmi un grāmatvedības kontu. No nodokļu grupas veida ir atkarīga nodokļa aprēķina un aplikšanas ar nodokli metode, piemēram, reverss, nodoklis, priekšnodoklis, imports, kā arī grāmatojumu piesaiste ar šī nodokļu grupas veidu pie attiecīgās PVN deklarācijas rindas.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu