Lietotāji. Pieejas tiesību iestatījumi

Pieejas tiesības – konfigurē lietotāju pieeju sistēmas sadaļām. Lietotājam var būt piešķirta pilna pieeja, pieeja tikai lasīšanai vai arī pieeja sistēmas sadaļai var būt slēgta. Pieeju var pielietot sadaļām: pārdošana, tirdzniecības vieta (POS), iepirkumi, nauda, noliktava, grāmatvedība, darbinieki, atskaites un iestatījumi.

Pieejas noteikumi – nosaka lietotāja pieejas tiesības. Pēc noklusējuma lietotājs saņem neierobežotu piekļuvi klientu grupām, noliktavām, naudas kontiem un tirdzniecības vietām (POS). Noteikumos var iestatīt pieeju tikai noteiktiem objektiem - lai to izdarītu, nepieciešams pievienot objektus, uz kuriem lietotājam būs piekļuve.

Grāmatojumu kontrole – grāmatojumu kontroles iestatījums lietotāja tiesībās datu aizsardzības nolūkā. Lietotājs var automātiski apstiprināt tikai savus grāmatojumus, apstiprināt jebkurus/visus grāmatojumus un atcelt apstiprinātus grāmatojumus. Lai atvērtu rediģēšanai, anulēšanai vai dzēšanai dokumentu ar apstiprinātu grāmatojumu, lietotājam jābūt piešķirtām tiesībām atcelt apstiprinātus grāmatojumus. Tāpat sadaļā lietotājam var iestatīt tiesības mainīt perioda bloķēšanas datumu.

Pievienot jaunu lietotāju – šī ir jauna lietotāja pievienošanas forma esošajam uzņēmumam. Forma satur: lietotāja vārdu, e-pasta adresi un konkrētā lietotāja pieejas tiesību iestatījumus. Primārais lietotājs var: pievienot jaunu lietotāju, rediģēt lietotāja pieejas tiesības un pieejas noteikumus, dzēst lietotāju vai arī atzīt lietotāju par primāro lietotāju. Esošajā uzņēmumā var būt tikai viens primārais lietotājs.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu