Atskaites. Grāmatvedība

Bilance - grāmatvedības bilance sagatavota saskaņā ar SFPS, sniedz operatīvus datus par izvēlēto laika periodu, šo datu horizontālo analīzi un vēsturiskos datus izvēlētajos periodos.

Peļņas vai zaudējumu pārskats - peļņas un zaudējumu aprēķins, sagatavots saskaņā ar apgrozījuma izdevumu SFPS metodi (izdevumi tiek klasificēti pēc to funkcijām), sniedz operatīvus datus par izvēlēto laika periodu, šo datu horizontālo analīzi un vēsturiskos datus izvēlētajos periodos.

Bilances rindu atšifrējums - bilances pielikums, kurā attēlots no kādiem grāmatvedības kontiem sastāv rindas bilancē.

Peļņas vai zaudējumu pārskata rindu atšifrējums - peļņas un zaudējumu atskaites pielikums, kurā attēlots no kādiem grāmatvedības kontiem veidojas peļņas vai zaudējumu rindas.

Nodokļu kopsavilkums - apkopota informācija par visu nodokļu kontu kustību periodā.

PVN nodokļu grupu kopsavilkums - apkopota informācija par visu nodokļu grupu kustību periodā. Atskaite kalpo PVN deklarācijas pārbaudei.

Algu aprēķinu un izmaksu kopsavilkums - summāra informācija par periodu pēc darbinieku algas aprēķina. Atskaiti var izveidot aŗī pēc darbinieku grupām.

Algu posteņu kopsavilkums- summāra informācija par periodu pēc algas posteņiem. Atskaiti var izveidot aŗī pēc darbinieku grupām.

Pamatlīdzekļu kustības pārskats - pamatlīdzekļu kustības kopsavilkums par periodu. Pārskats rada izmaiņas sākuma vērtībā, atlikusī vērtībā un amortizācijā. Pārskats varbūt izveidots pēc pamatlīdzekļu grupām un grāmatvedības kontiem.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu