Atskaites. Nauda

Naudas līdzekļu apgrozījums – kopsavilkums par uzņēmuma naudas līdzekļu apgrozījumu visos kontos attiecīgajā periodā. Atskaite rāda ienākošās un izejošās naudas plūsmas struktūru to avotu griezumā: maksājumi un pārskaitījumi starp uzņēmuma kontiem.

Naudas plūsmas pārskats - atskaite par saņemtiem naudas līdzekļu avotiem un to izmantošanu izvēlētajā laika posmā. Atskaite sastādīta pēc netiešās metodes un sniedz operatīvus datus par izvēlēto periodu, šo datu salīdzināšanu ar iepriekšējo periodu un vēsturiskos datus izvēlētajos periodos.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu