Atskaites. Iepirkumi

Iepirkumu dokumentu reģistrs – saņemto rēķinu reģistrācijas žurnāls.

Kreditoru parādu analīze – kreditoru parāda struktūras analīze, atskaite rāda, kādā periodā tika izveidots kreditora parāds.

Neapmaksāto rēķinu saraksts – visu neapmaksāto rēķinu saraksts uz šo brīdi.

Izdevumi pēc piegādātājiem – izdevumu struktūras analīze piegādātāju griezumā, atskaite rāda, kuri piegādātāji bija iesaistīti izdevumu veidošanā izvēlētajā periodā. Atskaite sniedz operatīvus datus par izvēlēto laika periodu, vēsturiskus datus par izvēlēto periodu un izvēlētā mēneša salīdzinošo analīzi pret iepriekšējo mēnesi un pret to pašu mēnesi iepriekšējā gadā ar aprēķinātiem dinamikas rādītājiem.

Izdevumi pēc precēm – izdevumu struktūras analīze preču griezumā, atskaite rāda, kuras preces bija iesaistītas izdevumu veidošanā izvēlētajā periodā. Atskaite sniedz operatīvus datus par izvēlēto laika periodu, vēsturiskus datus par izvēlēto periodu un izvēlētā mēneša salīdzinošo analīzi pret iepriekšējo mēnesi un pret to pašu mēnesi iepriekšējā gadā ar aprēķinātiem dinamikas rādītājiem.

Nopirkto preču saraksts – preču reģistrācijas žurnāls saņemtajos rēķinos.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu