Atskaites. Pārdošana

Pārdošanas dokumentu reģistrs – izrakstīto rēķinu reģistrācijas žurnāls.

Debitoru parādu analīze – debitora parāda struktūras analīze, atskaite rāda kādā periodā tika izveidots debitora parāds.

Neapmaksāto rēķinu saraksts – visu neapmaksāto rēķinu saraksts uz šo brīdi.

Ieņēmumi pēc klientiem – ieņēmumu struktūras analīze klientu griezumā, atskaite rāda, kuri klienti bija iesaistīti ieņēmumu veidošanā izvēlētajā periodā. Atskaite sniedz operatīvus datus par izvēlēto laika periodu, vēsturiskus datus par izvēlēto periodu un izvēlētā mēneša salīdzinošo analīzi pret iepriekšējo mēnesi un pret to pašu mēnesi iepriekšējā gadā ar aprēķinātiem dinamikas rādītājiem.

Ieņēmumi pēc precēm/pakalpojumiem – ieņēmumu struktūras analīze preču/ pakalpojumu griezumā, atskaite rāda, kuras preces/ pakalpojumi bija iesaistīti ieņēmumu veidošanā izvēlētajā periodā. Atskaite sniedz operatīvus datus par izvēlēto laika periodu, vēsturiskus datus par izvēlēto periodu un salīdzinošo analīzi izvēlēta mēnesi ar iepriekšējo mēnesi un izvēlētā mēneša salīdzinošo analīzi pret iepriekšējo mēnesi un pret to pašu mēnesi iepriekšējā gadā ar aprēķinātiem dinamikas rādītājiem.

Pārdoto preču/ pakalpojumu saraksts – preču/ pakalpojumu reģistrācijas žurnāls ierakstītajos rēķinos.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu