Aizdevumi / Aizņēmumi

Aizdevumi/Aizņēmumi - sadaļa paredzēta izdoto aizdevumu un saņemto aizņēmumu uzskaitei, kā arī aizdevumu/aizņēmumu procentu pieskaitījumiem.

Izsniegtie aizdevumi - izsniegto aizdevumu uzskaites sadaļa.

Saņemtie aizņēmumi - saņemto aizņēmumu uzskaites sadaļa.

Visi - visu aizdevumu/aizņēmumu saraksts. Sarakstu var kārtot pēc datuma, dokumenta numura, partnera, grāmatvedības konta, apmaksas termiņa, aizdevuma/aizņēmuma kopējas summas un aizdevuma/aizņēmuma atlikusi vērtības. Saraksts ietver visus aizdevumus/aizņēmumus ar statusu apstiprināts, aktīvs un slēgts.

Gaidot apstiprinājumu - aizdevumu/aizņēmumu saraksts ar statusu gaidot apstiprinājumu.

Aktīvs - aizdevumu/aizņēmumu saraksts ar statusu aktīvs.

Nākotnes atmaksas - aizdevumu/aizņēmumu procentu maksājumu grafika aprēķins.

Aizdevuma/aizņēmuma dokuments ietver:

Pamata informācija- informācija par aizdevumu/aizņēmumu, tāda kā grāmatvedības uzskaites konts, pieskaitīto procentu grāmatvedības konts, dokumenta datums un numurs, partneris un aizdevuma/aizņēmuma termiņš.

Atmaksas grafiks - aizdevuma/aizņēmuma atmaksas grafika izveidošanas forma pēc formulas vai absolūtā vērtībā. Formulai ir pieejami sekojošie apzīmējumi- G- kopēja parādsaistības summa, N-neatmaksāta parādsaistības summa. Forma ietver informāciju arī par parādsaistību atmaksas termiņu (periodu skaitu) un maksājumu atkārtojuma periodu (nedēļa, mēnesis, ceturksnis, gads). Pēc Atmaksas grafika izveidošanas un apstiprināšanas visi procentu pieskaitījumu iegrāmatojumi līdz esošam datumam tiks veikti automātiski, iegrāmatojumi pēc esoša datuma tiks veikti automātiski pēc saraksta uzdotajā dienā.

Operācijas - parādsaistību kustību kopsavilkums, veidots pamatojoties uz iegrāmatojumiem. Kopsavilkums ietver datumu, parādsaistību summu, parādsaistību procentu summas, parādsaistību atmaksas summas un atlikuma summas. No kopsavilkuma var izdzēst jebkuru ierakstu kopā ar iegrāmatojumu, izņemot ierakstu Atmaksas kolonā. Ieraksta dzēšana nullēs izmaksu grafiku. Pēc ieraksta dzēšanas (kopā ar iegrāmatojumu) ir jāizveido jauns atmaksas grafiks.

Grāmatojumu reģistrs - visi parādsaistības iegrāmatojumi izņemot parādsaistību atmaksas iegrāmatojumus.

Datnes - parādsaistības lejupielādēto datņu saraksts.

Parādsaistības dokumentu par izdzēst kopā ar visiem iegrāmatojumiem, izņemot atmaksas iegrāmatojumus. Parādsaistības atmaksas iegrāmatojumi jāizdzēš atsevišķi pirms parādsaistības dokumenta dzēšanas.

Lai pievienotu parādsaistības summu ir jānoklikšķina poga Pievienot pamatsummu un jāpapildina parādsaistības pievienošanas iegrāmatojums. Parādsaistību summas pievienošanas iegrāmatojums nullēs atmaksas grafiku. Parādsaistību dokumentam var pievienot neierobežoto atmaksas skaitu, tādējādi nodrošinot pārādsaistību daļējo dzēšanu.

Lai pieskaitīt procentus manuāli ir jānoklikšķina poga Aprēķināt procentus, ievadīt procentu summu un iegrāmatojuma datumu. Procentu pieskaitīšanas iegrāmatojums nullēs atmaksas grafiku.

Pievienot atmaksu - parādsaistību atmaksas ievades forma. Formā jāizvēlas naudas līdzekļu konts, atmaksas summa un datums.

Atmaksājot parādsaistību, kad atlikuma summa būs vienāda ar nulli poga Slēgt pārādsaistību kļūst pieejama. Noklikšķinot uz pogu parādsaistību status tiks mainīts uz Slēgts un atmaksas grafiks tiks dzēsts (parādsaistību pirmstermiņa atmaksas gadījumā).

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu