Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi - sadaļa paredzēta pamatlīdzekļu (PL) kustības uzskaitei, kartiņu un nolietojuma grafika veidošanai.

Visi pamatlīdzekļi - PL kartiņu saraksts. Sarakstu var kārtot pēc datuma, inventāra numura, preces (PL), grāmatvedības konta, sākuma vērtības, atlikusi vērtības un uzkrātā nolietojuma. Sarakstā ir iekļautas visas kartiņas ar statusu melnraksts, gaidīšanā, uzskaitē un noņemts no uzskaites.

Gaidot apstiprinājumu - PL kartiņu saraksts ar statusu gaidot apstiprinājumu.

Uzskaitē - PL kartiņu saraksts ar statusu uzskaitē.

Nākotnes nolietojums - PL nolietojuma grafiks.

PL kartiņas sadaļas:

Pamata informācija ietver sevī informāciju par PL, tādu kā PL nosaukums, PL grāmatvedības konts, uzkrātā nolietojuma grāmatvedības konts un nolietojuma izdevumu norakstīšanas grāmatvedības konts. Datus par uzskaites vērtību, uzkrāto nolietojumu un atlikusi vērtību. Ievadīšanas datumu un inventāra numuru. PL nosaukums ir preces kartiņa ar tipu "pamatlīdzeklis".

Nolietojuma grafiks ir PL nolietojuma grafika izveidošanas forma pēc formulas vai absolūtās vērtības.

Formulā var izmantot sekojošus apzīmējumus:

  • G- uzskaites vērtība; 
  • N- atlikusi vērtība; 

Pieejams lauks - likvidācijas vērtība, tā ir vērtība līdz kurai tiks aprēķināts nolietojums.

Pēc PL nolietojuma grafika izveidošanas un apstiprināšanas visi nolietojuma grāmatojumi līdz esošam datumam tiks iegrāmatoti automātiski. Grāmatojumi pēc esošā datuma tiks iegrāmatoti saskaņā ar grafiku uzdotajā datumā.

Vērtības izmaiņas- PL vērtības kustības kopsavilkums, kurš izveidots uz grāmatojumu pamatā. Kopsavilkums satur laukus:

  • datums; 
  • operācijas veids; 
  • uzskaites vērtības izmaiņas; 
  • atlikusi vērtības izmaiņas; 
  • uzkrātais nolietojums 

No kopsavilkuma var izdzēst jebkuru ierakstu par vērtības izmaiņām kopā ar grāmatojumu. Ieraksta dzēšana nullēs nolietojuma grafiku. Pēc ieraksta un tā grāmatojuma dzēšanas jāizveido jauns nolietojuma grafiks.

Grāmatojuma reģistrs- visi grāmatojumi, kuri ir saistīti ar šo PL.

Notikumi- notikumu saraksts, kas tiek pildīts no lietotāja puses ar informāciju/notikumiem par PL.

Datnes- ielādēto datņu kopums, kuras satur informāciju par šo PL.

PL kartiņu var kopēt vai dzēst (kopā ar visiem PL grāmatojumiem).

Lai norakstītu PL ir jānoklikšķina poga Norakstīt un papildināt PL norakstīšanas grāmatojumu. Grāmatojums nullēs PL grāmatvedības un uzkrātās amortizācijas kontus, kā arī izmainīs PL kartiņas statusu uz "noņemts no uzskaites".

Lai koriģētu PL vērtību ir nepieciešams noklikšķināt pogu Ievadīt korekciju un papildināt PL vērtības izmaiņas grāmatojumu. PL vērtības izmaiņas grāmatojums nullēs nolietojuma grafiku. Pēc PL vērtības izmaiņas grāmatojuma ir jāizveido jauns nolietojuma grafiks.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu