Algu aprēķins

Algu aprēķins ietver sarakstu, kuru veido: aprēķinu periods, algu aprēķina lapas numurs, darbinieks, algu aprēķina lapas statuss, summa izmaksai un neapmaksāta summa.

Alga tiek aprēķināta par izvēlēto periodu pēc darbinieka (darbiniekiem) un pēc algas posteņiem.

Katra darbinieka algas aprēķins jāgrāmato atsevišķi.

Algas aprēķina lapai ir pieejama dokumentu auto-numerācija.

Kā ievadīt jaunu algas aprēķinu?


1) Izvēlēties Grāmatvedība/Alga;

2) Atvert iepriekšējo Algas aprēķinu un noklikšķināt pogu Kopēt, ievadīt darba algas jaunu izmaksas datumu, tad tiks izveidots darba algas aprēķins, kurš saturēs iepriekšēja aprēķina datus.

Vai Grāmatvedība/Alga noklikšķināt pogu Izveidot jaunu algu aprēķinu,izvēlēties periodu (ikmēnesi, iknedeļu, cits), izvēlēties perioda sākuma datumu un darba algas izmaksas datumu. Noklikšķināt pogu Turpināt. Tiks izveidots algas aprēķins, kurā būs iekļauti algas posteņi atzīmēti pēc noklusējuma;

3) Pēc nepieciešamības rediģēt katra darbinieka Algas aprēķinu. Pievienot vai dzēst no aprēķina Algas posteņus. Ievadīt darbinieka nostrādāto stundu skaitu. Pārbaudīt aprēķinu un noklikšķināt pogu Apstiprināt/Iegrāmatot katram darbiniekam.

4) No Algas aprēķina ir pieejamas sekojošās atskaites: Algu aprēķins (algu aprēķina kopsavilkums visiem darbiniekiem), Algu izmaksas saraksts, Algu aprēķina lapa (darbiniekam).

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu