Algu posteņi

Algu posteņi ir algu pozīciju saraksts, kurš piedalās darba algas aprēķinā. Posteņus veido: veids, nosaukums, summa vai aprēķina formula un grāmatvedības konts.

Ir pieejami sekojošie veidi:

  • alga; 
  • piemaksas; 
  • ieturējumi; 
  • atvieglojumi; nodokļi; 
  • atvilkumi; 
  • darba devēja iemaksas. 

Posteņu summa ar veidiem - alga, piemaksas un ieturējumi veido bruto ienākumu (apzīmējums formulā - G). Posteņiem iestatījumos ir pieejama summa un grāmatvedības konts.

Bruto ienākums mīnuss atvieglojumi veido apliekamo ienākumu (apzīmējums formulā - T). Atvieglojumiem iestatījumos ir pieejama summa vai aprēķinu formula.

Nodokļiem iestatījumos pieejama summa vai aprēķinu formula un nodokļu parādu grāmatvedības konts.

Neto ienākumu veido bruto ienākums mīnuss nodokļi (apzīmējums formulā- N).

Atvilkumiem pēc nodokļiem iestatījumos ir pieejama summa un grāmatvedības konts - norēķini ar personālu.

Darba devēja iemaksām iestatījumos ir pieejama summa vai aprēķinu formula, izdevumu konts un nodokļu parādu konts.

Posteņi ar atzīmi "Izveidot pēc noklusējuma" tiks automātiski pievienoti jaunajā darba algas aprēķinā.

Algu posteņu formulās papildus vietturim G, T un N var arī izmantot nosacījumus (if ... else) un mainīgus. Formulu sintaksis atbilst JavaScript sintaksim.

Piemērs 1:
if(G<=1667) {T*0.20} else {T*0.20+(G-1667)*0.03}

Piemērs 2:
var x=380-0.5*(G-400);  
if (x>0 && x<=380) {x} else {0};

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu