Operāciju kontu slēgšana

Operāciju kontu slēgšana ir forma grāmatojumu automātiskai izveidošanai visu operāciju kontu slēgšanai uz viena peļņas vai zaudējuma konta no konta iestatījumiem pēc noklusējuma konkrētajā datumā.

Kā slēgt operāciju kontus?

1) Izvēlnē izvēlēties Grāmatvedība/ Jauna operācija / Operāciju kontu Slēgšana.

2) Ievadīt Grāmatojuma datumu un noklikšķināt Iegrāmatot.

3) Tiks izveidots un iegrāmatots visu operāciju kontu slēgšanas grāmatojums vienā peļņas vai zaudējumu kontā no iestatījumiem pēc noklusējuma.

Grāmatojums no Peļņas vai Zaudējumu konta uz Pārskata gada nesadalītās peļņas kontu jāveic atsevišķi, tas netiek veidots automātiski.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu