Ievadīt jaunu manuālu grāmatojumu

Jauns manuālais grāmatojums – manuālā grāmatojuma ievades un rediģēšanas forma, kas satur laukus informācijas aizpildīšanai par saimniecisko darbību naudas izteiksmē.

Apstiprinātā grāmatojuma rediģēšana ir iespējama tikai pēc apstiprinājuma atcelšanas.

Ja darījuma partneris nav atrodams sarakstā, tad nepieciešams ievadīt jauna partnera nosaukumu laukā un tas automātiski tiks saglabāts sarakstā. Vēlāk var papildināt partnera datus ar nepieciešamo informāciju.

Ierakstu daudzums grāmatvedības kontos debetā un kredītā manuālajā grāmatojumā ir neierobežots.

Manuālajā grāmatojumā kontu grupām - nauda, debitori, kreditori, priekšapmaksas maksājumi – var izvēlēties nodokļu grupu, tad nodoklis tiks aprēķināts automātiski un ieraksts pievienots nodokļa grāmatojumam. Visām nodokļu grupām, izņemot importu, nodoklis grāmatojumā tiek aprēķināts no bruto summas. Importam grāmatojumā no nodokļa summas tiks aprēķināta apliekamā bāze.

Kā ievadīt grāmatojumu manuāli?

1) Izvēlnē izvēlēties Grāmatvedība/ Jauna operācija/ Ievadīt jaunu manuālu grāmatojumu.

2) Aizpildīt obligātos laukus: datums un dokumenta veids.

3) Aizpildīt parējos laukus: dokumenta numurs, darījuma partneris, piezīme, projekts un zīme.

4) Izvēlēties grāmatvedības kontu no saraksta un ievadīt grāmatojuma debeta vai kredīta summu.

5) Izvēlēties darījuma valūtu, valūtas kurss tiks lejupielādēts automātiski.

6) Ja nepieciešams, aizpildiet grāmatojuma apraksta lauku.

7) Grāmatojumā izvēlēties nodokļa grupu automātiskam nodokļa aprēķinam un automātiskai ieraksta ģenerēšanai nodokļa grāmatojumā, ja tas ir nepieciešams .

8) Lai izveidotu jaunu ierakstu, noklikšķināt N vai izvēlēties Pievienot jaunu ierakstu. Izpildīt 4., 5., 6. un 7. punktu nepieciešamo reižu skaitu.

9) Iegrāmatot sabalansēto grāmatojumu, noklikšķinot pogu Iegrāmatot.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu