Bankas sabalansēšana

Bankas sabalansēšana – ir bankas izraksta pārbaudes/sabalansēšanas un ievades forma, kas sastāv no trim grāmatzīmēm: ienākošo bankas operāciju sabalansēšana, izejošo bankas operāciju sabalansēšana un bankas izraksta rindu lejupielāde.

Ienākošo/ izejošo bankas operāciju sabalansēšana sastāv no iepriekš veikto manuālo grāmatojumu un maksājumu atbilstības meklējumiem.

Ja konstatēta atbilstība ar maksājumu vai grāmatojumu pēc datuma un summas vai datuma, summas un maksājuma informācijas, tad tiks piedāvāta ieraksta sabalansēšana.

Ja konstatēta atbilstība starp neapmaksātiem rēķiniem pēc summas un maksājuma informācijas, tad tiks piedāvāta rēķina apmaksas grāmatojuma izveide un tūlītēja tā sabalansēšana.

Ja atbilstība netiks atrasta, tad varēs izveidot maksājumu, bankas komisiju, pārskaitījumu vai manuālo grāmatojumu un uzreiz sabalansēt ar bankas izraksta datiem.

Ielādētās bankas izraksta rindas - visu rindu saraksts, ierakstus var meklēt pēc summām (izejošajiem maksājumiem summa jāievada ar mīnusa zīmi), maksājuma informācijas un periodiem. No saraksta var atcelt sabalansēšanu vai arī pāriet pie bankas sabalansēšanas. Ielādētās bankas izraksta rindas tiek saglabātas sistēmā arī pēc sabalansēšanas un ir pieejamas darbībām/korekcijām.


Automātiskā sabalansēšana ļauj ar vienu klikšķi apstrādāt visas bankas transakcijas, kuram sistēmā eksistē viennozīmīga atbilstība primāriem dokumentiem vai operācijām sistēmā.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu