Izveidot naudas pārvedumu

Izveidot naudas pārvedumu – ir pārskaitījumu starp uzņēmuma naudas kontiem ievades forma. Naudas pārskaitījumi starp uzņēmuma kontiem tiek veikti ar naudas starp- konta palīdzību, kontu iestatījumos pēc noklusējuma var izmainīt naudas starp-konta kontu.

Naudas pārskaitījumu var ievadīt uzreiz, vai arī tikai ienākošo pārskaitījumu vai tikai izejošo pārskaitījumu.

Forma automātiski veido ienākošo un/ vai izejošo maksājumu kā Pārvedumu. Forma satur naudas kontus, datumus un pārskaitījuma summu naudas konta valūtā. Formā nesabalansēto atlikumu no starp-konta var norakstīt uz korekciju, bankas komisiju vai valūtas maiņas kursa starpību.

Kā ievadīt valūtas konvertāciju?

1) Izvēlnē izvēlēties Nauda/ Jauna operācija/ Izveidot naudas pārvedumu.

2) Izejošajā maksājumā izvēlēties bankas kontu, datumu un pārskaitījuma summu bankas konta valūtā, ja pārskaitījuma valūta atšķiras no bilances konta valūtas, tad parādīsies papildus lauks ar valūtas kursu.

3) Ienākošajā maksājumā izvēlēties bankas kontu, datumu un saņemto pārskaitījuma summu bankas konta valūtā, ja pārskaitījuma valūta atšķiras no bilances valūtas, tad parādīsies papildus lauks ar valūtas kursu.

4) Ja izejošā maksājuma summa bilances valūtā nav vienāda ar saņemtā pārskaitījuma bilances summu, tad parādīsies nesabalansētā atlikuma sadalījumu variantu saraksts. No saraksta izvēlēties pievienot kā korekciju, pievienot kā bankas komisiju, pievienot kā valūtas kursa starpību vai atstāt starp-kontā.

5) Noklikšķināt Iegrāmatot. Tiks izveidots un iegrāmatots ienākošais un izejošais maksājums ar pārveduma operācijas veidu. Operācija ir pabeigta.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu