Izveidot jaunu izejošo maksājumu

Izveidot jaunu izejošo maksājumu –ir naudas maksājuma ievades forma, kas satur datumu, naudas summu konta valūtā, darījuma partneri un maksājuma informāciju. Maksājuma informācija - dokumentu un/ vai grāmatvedības kontu saraksts ar kuru palīdzību tika veikta apmaksa un/ vai ir atspoguļota naudas kustība.

Izejošajam maksājumam var pievienot visus darījuma partnera dokumentus. Izejošajā maksājumā var izvēlēties darījuma partnera dokumentus ar mīnusa zīmi, iepirkuma atgriešanas un pārdošanas dokumentus – tie tiks atskaitīti no maksājuma summas. Izejošo maksājumu ir iespējams ievadīt ar bankas komisiju vai bez tās.

Kā ievadīt jaunu izejošo maksājumu?

1) Izvēlnē izvēlēties Nauda/ Jauna operācija/ Izveidot jaunu izejošo maksājumu.

2) Izvēlēties naudas kontu, darījuma partneri, ievadīt datumu un maksājuma summu. Noklikšķināt Turpināt.

3) Maksājumā pievienot maksājuma informāciju. Ja maksājums veikts saskaņā ar dokumentiem, tad ar karodziņiem atzīmēt darījuma partnera nepieciešamos dokumentus no saraksta apmaksai. Noklikšķināt pievienot izvēlētos.

Sarakstā dokumentus apmaksai var meklēt pēc dokumenta numura. Izejošajā maksājumā pārdošanas dokumenti, iepirkuma atgriešana un iepirkuma dokumenti ar mīnusa zīmi tiks atskaitīti no maksājuma summas.

Ja maksājums veikts pēc grāmatvedības kontiem, tad nepieciešams izvēlēties grāmatvedības kontu, ievadīt operācijas aprakstu, ja nepieciešams, ievadīt summu un izvēlēties valūtu, ja tā atšķiras no naudas konta valūtas.

Lai izveidotu jaunu rindu, noklikšķināt N vai izvēlēties Pievienot jaunu ierakstu.

4) Pārbaudīt maksājumu. Ja maksājuma informācijā norādītā summa nesakrīt ar maksājuma uzdevuma summu, parādīsies nesabalansētais atlikums. Šādos gadījumos, lai nodrošinātu ātru korekciju, var noklikšķināt attiecīgo saiti nesabalansētā atlikuma pievienošanai maksājuma informācijā kā korekciju, valūtas maiņas kursa starpību, bankas komisiju vai darījuma partnera pārmaksu. Maksājuma informācijā tiks pievienota jauna rinda ar attiecīgo apzīmējumu un grāmatvedības kontu. Noklikšķināt Atjaunot.

5) Noklikšķināt Iegrāmatot vai Iegrāmatot ar bankas komisiju, ievadīt komisijas summu un nospiest Iegrāmatot. Operācija ir pabeigta.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu