Noliktava. Ievadīt jaunu preces piegādi

Ievadīt jaunu preces piegādi – ir preču piegādes no noliktavas ievades forma. Prece no noliktavas var tikt piegādāta klientam – preces pārdošana, nopirktas preces atgriešana piegādātājam, pārvietošana starp noliktavām (iekšējā) vai no klienta (ārējā).

Iekšējais pārvietojums vienmēr sākas no nosūtītāja noliktavas un atrodas piegādes gaidīšanas statusā līdz brīdim, kamēr prece netiks saņemta saņēmēja noliktavā.

Ja vispirms tika ievadīta preces pārdošana no noliktavas vai atgriešana piegādātājam, tad operācijas pabeigšanai šai piegādei/piegādēm nepieciešams izveidot rēķinu/ kredītrēķinu. Ja rēķins/ kredītrēķins tika izveidots vispirms, tad jauna piegāde no noliktavas veidojas automātiski.

Vienā rēķinā/ kredītrēķinā ir iespējams importēt vairākas preču piegādes no noliktavas/ nopirktas preces atgriešanas piegādātājam. Viena preču piegāde no noliktavas/ nopirktas preces atgriešana piegādātājam var būt saistīta tikai ar vienu rēķinu/ kredītrēķinu.

Kā ievadīt preču piegādi no noliktavas, ja rēķins izrakstīts pēc preču piegādes?


1) Izvēlnē izvēlēties Noliktava/Jauna operācija/ Ievadīt jaunu preces piegādi

2) Izvēlēties veidu: pārdošana, ievadīt datumu, izvēlēties noliktavu -Nosūtītāju un klientu. Nospiest pogu Turpināt. Ja klients nav klientu sarakstā, tad, lai ievadītu jaunu klientu, ievadīt jauno nosaukumu laukā Klients un vēlāk klienta kartiņu var papildināt ar informāciju.

3) Pozīciju sarakstā pievienot preces un daudzumu. Lai izveidotu jaunu rindiņu, nospiediet N vai izvēlieties Pievienot jaunu ierakstu. Ja nepieciešams, ievadīt izsniegšanas vietu, pārvadātāju un saņemšanas vietu. Lai, noformējot piegādi saglabātu informāciju, noklikšķiniet pogu Atjaunot.

4) Pārbaudīt piegādi un noklikšķināt pogu Apstiprināt. Prece no noliktavas ir norakstīta un piegāde saglabāta Gaidot rēķinu statusā .

5) Lai savienotu piegādi ar rēķinu, atvērt piegādi, noklikšķināt Izrakstīt jaunu rēķinu, papildināt rēķinu ar informāciju un Atjaunot.

Lai savienotu jaunu rēķinu ar piegādi (piegādēm), jāizveido šīs jauns rēķins (Pārdošana- Dokumenti- Ievadīt jaunu dokumentu), rēķinā atzīmēt nepieciešamo piegādi /piegādes no Piegādes lapas pozīciju importa sarakstā, noklikšķināt pogu Importēt, papildināt rēķinu ar nepieciešamo informāciju un Atjaunot. Darbība ir pabeigta.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu