Noliktava. Ievadīt jaunu preces iegādi

Ievadīt jaunu preces iegādi – ir preču saņemšanas noliktavā forma. Prece var tikt saņemta no piegādātāja – preču iepirkšana, pārdotās preces atgriešana no klienta, pārvietošana starp noliktavām (iekšējā) vai no klienta (ārējā).

Iekšējais pārvietojums vienmēr sākas no nosūtītāja noliktavas. Preču saņēmēja noliktavā automātiski izveidojas ienākošā pavadzīme, kas prasa apstiprinājumu par preču saņemšanu.

Ja vispirms tika ievadīta preču iepirkšana noliktavā vai pārdotās preces atgriešana no klienta, tad operācijas pabeigšanai, šai preču iegādei ir nepieciešams izveidot rēķinu/ kredītrēķinu. Ja rēķins tika izveidots vispirms, tad jauna preču iegāde noliktavā veidojas automātiski. Ja sākumā tika izveidots kredītrēķins, tad pārdotās preces atgriešana no klienta veidojas automātiski ar pēdējo aprēķināto pašizmaksu un prasa apstiprinājumu.

Vienā rēķinā/ kredītrēķinā ir iespējams importēt vairākas preču iepirkšanas noliktavā/ pārdotās preces atgriešanas no klienta. Viena preces iepirkšana noliktavā/ pārdotās preces atgriešana no klienta var būt saistīta tikai ar vienu rēķinu/ kredītrēķinu.

Kā ievadīt preces iegādi noliktavā, ja prece saņemta agrāk nekā rēķins?

1) Izvēlnē izvēlēties Noliktava/ Jauna operācija/ Ievadīt jaunu preces iegādi.

2) Izvēlēties veidu: iepirkšana, ievadiet datumu, izvēlēties noliktavu-Saņēmēju un piegādātāju. Noklikšķināt pogu Turpināt. Ja piegādātāja nav piegādātāju sarakstā, tad, lai izveidotu jaunu piegādātāju, ievadīt jauno nosaukumu laukā Piegādātājs un vēlāk piegādātāja kartiņu var papildināt ar informāciju.

3) Pozīciju sarakstā pievienot preces un daudzumu. Lai izveidotu jaunu rindiņu nospiediet N vai izvēlieties Pievienot jaunu ierakstu. Lai izveidotu jaunu preci, noklikšķiniet Izveidot jaunu preci. Vēlāk preces kartiņu var papildināt ar informāciju. Lai, noformējot saņemšanu saglabātu informāciju, noklikšķiniet Atjaunot.

4) Pārbaudiet preces iepirkšanu un noklikšķiniet pogu Apstiprināt. Prece ir saņemta noliktavā un preces iepirkšana ir saglabāta Gaidot rēķinu statusā.

5) Lai savienotu preces iepirkšanu ar rēķinu, atvērt iepirkšanu, noklikšķināt uz pogu Ievadīt jaunu piegādātāja rēķinu, papildināt ar nepieciešamo informāciju un Atjaunot, pēc tam Iegrāmatot.

Lai savienotu jaunu rēķinu ar preces iepirkšanu (iepirkšanām), izveidot šo jaunu rēķinu (sadaļā Pirkšana- Dokumenti- Ievadīt jaunu dokumentu), rēķinā atzīmēt nepieciešamo iegādi (iegādes) no Piegādes lapas pozīciju importa sarakstā, noklikšķināt pogu Importēt, papildināt rēķinu ar nepieciešamo informāciju un Atjaunot, Iegrāmatot. Darbība ir pabeigta.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu