Izveidot jaunu preci

Izveidot jaunu preci – ir preces kartiņas ievades forma. Satur informāciju par preci, preču atlikumiem, sasaisti ar grāmatvedības kontiem un cenu lapas.

Kā izveidot preci?

1) Izvēlnē izvēlēties Noliktava/ Jaunā operācija/ Izveidot jaunu preci.

2) Ievadīt preces nosaukumu, preces kodu (ja tāds ir) un izvēlēties veidu:

  • pārdošanai, nodrošina preču uzskaiti noliktavā; 
  • patēriņam vai pamatlīdzeklis, bez preces uzskaites noliktavā. 

Noklikšķināt pogu Turpināt. Preces unikalitātes pārbaude notiek pēc preces nosaukuma.

3) Cilnē pamata informācijā aizpildīt visos nepieciešamos laukus par preci, nepieciešamības gadījumā izvēlēties preču grupu un noteikt nodokļu grupas piemērošanu pārdošanai un iepirkumiem. Lai saglabātu informāciju, noklikšķināt Izmainīt.

4) Cilnē Cenu lapa cenu grupai ievadīt preces cenu. Lai to izdarītu, noklikšķināt Izveidot jaunu ierakstu, izvēlēties cenu grupu, ievadīt cenu valūtas cenu grupā, un informācijas saglabāšanai, noklikšķināt pogu Izveidot. Tālākai ieraksta rediģēšanai noklikšķināt uz Izmainīt, bet ieraksta dzēšanai, noklikšķināt Dzēst. Noklikšķinot uz cenu grupas nosaukumu ir iespējams apskatīt informāciju par cenu grupu, cenu grupai ar karodziņu nodoklis ir iekļauts, cenas ir ievadītas ar nodokli (bruto).

5) Automātiskai cenas pievienošanai iepirkuma rēķinā no piegādātāja ievadiet piegādātāja cenu cilnē Piegādātāji. Lai to izdarītu, noklikšķiniet Izveidot jaunu ierakstu, izvēlieties piegādātāju, cenu un valūtu, un informācijas saglabāšanai noklikšķiniet Izveidot. Tālākai ierakstu rediģēšanai noklikšķiniet uz Izmainīt, bet, lai dzēstu ierakstu, noklikšķiniet uz Dzēst.

6) Grāmatvedības cilnē uzskaitei atsevišķos grāmatvedības kontos uzdot pamatlīdzekļu kontus, preču ieņēmumus un izdevumus, vai arī atstāt vērtību pēc noklusējuma no kontu noklusējuma iestatījumiem. Informācijas saglabāšanai noklikšķināt pogu Izmainīt.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu