Iepirkumi. Izveidot jaunu avansa norēķinu

Izveidot jaunu avansa norēķinu – ir uzņēmuma atlīdzināmo avansa norēķinu izdevumu saraksta darbiniekam ievades forma.

Kā ievadīt avansa norēķinu?


1) Izvēlnē izvēlēties Iepirkumi/ Jauna operācija/ Izveidot jaunu avansa norēķinu.

2) Izvēlēties datumu un darbinieku. Ja, darbinieka nav sarakstā, ievadiet jauno nosaukumu laukā darbinieks, vēlāk darbinieka kartiņu var papildināt ar informāciju. Noklikšķināt Turpināt.

3) Izdevumu sarakstā pievienot izdevumu dokumentus, izvēlēties piegādātāju, ievadīt dokumenta datumu un numuru, aprakstu un summu ar nodokli (bruto).

Izvēlēties grāmatvedības kontu un nodokļa grupu, ja tas atšķiras no iepriekš uzstādītām vērtībām.

Ja piegādātāja nav sarakstā, ievadīt jauno nosaukumu laukā piegādātājs, vēlāk kartiņu papildināt ar informāciju.

Lai izveidotu jaunu rindu, noklikšķināt N vai izvēlēties Pievienot jaunu ierakstu.

Izveidojot izdevumu sarakstu, informācijas saglabāšanai, noklikšķināt Atjaunot.

4) Salīdzināt ierakstus ar izdevumu dokumentiem, noklikšķināt Gatavs apstiprinājumam. Avansa norēķins ir ievadīts un pārbaudīts/salīdzināts no darbinieka puses.

5) Lietotājam, ar tiesībām apstiprināt jebkuru grāmatojumu, atvērt avansa norēķinu pārbaudei. Pēc pārbaudes noklikšķināt Apstiprināt/ Iegrāmatot. Avansa norēķinam izveidots apstiprināto iegrāmatojumu kopums, kas sastāv no katra izdevuma dokumenta grāmatojumiem un darbiniekam atlīdzināmo izdevumu summas grāmatojuma.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu