Iepirkumi. Izveidot jaunu kredītrēķinu

Izveidot jaunu kredītrēķinu – ir iepirkuma atgriešanas / parāda samazināšanas ievades forma. Kredītrēķinā ar operācijas veidu preču iepirkums no Noliktavas var importēt iepirkuma atgriešanu piegādātājam.

Kā ievadīt preces atgriešanu piegādātājam?

1) Izvēlnē izvēlēties Iepirkumi/ Jauna operācija/ Izveidot jaunu kredītrēķinu.

2) Izvēlēties operācijas veidu – preces iepirkums, ievadīt dokumenta datumu un numuru, izvēlēties piegādātāju.

3) Pozīciju sarakstā pievienot preci, apjomu (skaitu) un cenu.

Cenu ievadīšanai ar nodokli uzstādīt karodziņu - Cenas norādītas ar nodokli. Izvēlēties noliktavu, grāmatvedības kontu un nodokļa grupu, ja tā atšķiras no iepriekš uzstādītām vērtībām.

Lai izveidotu jaunu rindu, noklikšķināt N vai izvēlēties Pievienot jaunu ierakstu.

Kopējo atlaidi/ uzcenojumu var noteikt ar summu vai summas procentuālo daļu pozīciju sarakstā. Lai pievienotu jaunu atlaidi/ uzcenojumu, noklikšķināt Pievienot jaunu ierakstu.

Piegādes maksu var ievadīt, tikai ierakstot summu.

Lai piemērotu atbilstošu metodi nodokļu aprēķināšanai no kredītrēķina un to atspoguļošanai grāmatvedības kontos, izvēlēties nodokļa uzskaites kases vai uzkrājumu principu. Izveidojot kredītrēķinu, informācijas saglabāšanai, noklikšķināt Atjaunot.

4) Pārbaudīt kredītrēķinu, noklikšķināt Iegrāmatot. Kredītrēķinam tiks izveidots grāmatojums un izejošā piegāde no noliktavas (iepirkuma atgriešana). Operācija ir pabeigta.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu