Iepirkumi. Ievadīt jaunu piegādātāja rēķinu

Ievadīt jaunu piegādātāja rēķinu – ir izdevumu ievades forma, pamatojoties uz no piegādātāja saņemta rēķina. Rēķinā ar operācijas veidu “preces iepirkums” var importēt ienākošus preču iepirkumus no noliktavas. Rēķinā ar jebkāda veida operāciju var importēt iepirkumu pasūtījumus ar atbilstošu darījuma veidu.

Kā ievadīt iepirkuma dokumentu?

1 )Izvēlnē izvēlēties Iepirkumi/ Jauna operācija/ Ievadīt jaunu piegādātāja rēķinu.

2) Izvēlēties operācijas veidu, dokumenta datumu, numuru un piegādātāju. Ja piegādātājs nav piegādātāju sarakstā, ievadiet jauno nosaukumu laukā piegādātājs, vēlāk kartiņu papildināt ar informāciju.

No operācijas veida ir atkarīga dokumenta forma:

  • preču iepirkums ļauj ievadīt preces tikai no preču saraksta, 
  • pakalpojumu saņemšana/ citi izdevumi ir brīvas formas rēķins. 

3) Pozīciju sarakstā, atkarībā no operācijas veida, pievienot preci vai pakalpojumu/ izdevumu, daudzumu un cenu.

Negatīvs preču daudzums noliktavā veido iepirkuma atgriešanu (izejošā piegāde).

Ja preces nav preču sarakstā, noklikšķināt Izveidot jaunu preci.

Lai ievadītu visas cenas ar nodokli, uzstādīt karodziņu - Cenas norādītas ar nodokli.

Izvēlēties grāmatvedības kontu un nodokļa grupu, ja tas atšķiras no iepriekš uzstādītām vērtībām.

Lai izveidotu jaunu rindu, noklikšķināt N vai izvēlēties Pievienot jaunu ierakstu.

Preču iepirkumam izvēlēties noliktavu, ja tā atšķiras no iepriekš uzstādītas.

Pozīciju sarakstā katras rindas preces atlaide piedalās pašizmaksas aprēķināšanā, bet kopējā atlaide/uzcenojums un piegāde nepiedalās pašizmaksas aprēķināšanā un tam ir atsevišķs grāmatojums.

Kopējo atlaidi/ uzcenojumu var noteikt ar summu vai summas procentuālo daļu pozīciju sarakstā. Noklikšķināt Pievienot jaunu ierakstu, lai pievienotu jaunu atlaidi/ uzcenojumu.

Piegādes izmaksas var noteikt tikai ar summu.

Lai piemērotu atbilstošu metodi nodokļu aprēķināšanai no rēķina un to atspoguļošanai grāmatvedības kontos, izvēlēties nodokļa uzskaites kases vai uzkrājumu principu.

Izveidojot rēķinu, informācijas saglabāšanai, noklikšķināt Atjaunot.

4) Pārbaudīt rēķinu, noklikšķināt Iegrāmatot. Uz rēķina pamatā tiks izveidots grāmatojums, rēķiniem ar operācijas veidu “preces iepirkums” – notiks preču kustība noliktavā . Operācija ir pabeigta.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu