Iepirkumi. Izveidot jaunu iepirkuma pasūtījumu

Izveidot jaunu iepirkuma pasūtījumu – ir iepirkuma pasūtījuma ievades forma, kuru var pārveidot rēķinā vai preces piegādē uz noliktavu.

Pasūtījumu var veikt pa daļām, daļēja pasūtījuma izpilde tiek pārbaudīta pēc pozīcijām. Iepirkuma pasūtījumam ir pieejama automātiska numerācija.

Kā izveidot iepirkuma pasūtījumu?

1) Izvēlnē izvēlēties Iepirkumi/ Jauna operācija/ Izveidot jaunu iepirkuma pasūtījumu.

2) Izvēlēties operācijas veidu, dokumenta datumu un piegādātāju. Ja piegādātājs nav piegādātāju sarakstā, ievadiet jauno nosaukumu laukā piegādātājs, vēlāk kartiņu papildiniet ar informāciju.

No operācijas veida ir atkarīga dokumenta forma:

preču iepirkums ļauj ievadīt preces tikai no preču saraksta, pakalpojumu saņemšana/ citi izdevumi ir pasūtījums brīvā formā. No pasūtījuma pakalpojumu saņemšana/ citi izdevumi veida var noformēt rēķinu ar attiecīgo operācijas veidu.

No pasūtījuma preču iepirkuma operācijas veida var noformēt rēķinu ar attiecīgo operācijas veidu vai preču saņemšanu noliktavā.

Attiecīgi katrā no rēķinu veidiem vai preču saņemšanas noliktavā var importēt pasūtījumu (pasūtījumus) iepirkumiem. Noklikšķināt Turpināt.

3) Sarakstā, atkarībā no operācijas veida, pievienot preci vai pakalpojumu/ izdevumu, daudzumu un cenu.

Lai ievadītu visas cenas ar nodokli, uzstādīt karodziņu - Cenas norādītas ar nodokli. Izvēlēties grāmatvedības kontu un nodokļu grupu, ja tas atšķiras no iepriekš uzstādītām vērtībām.

Lai izveidotu jaunu rindu, noklikšķināt N vai izvēlēties Pievienot jaunu ierakstu. Noformējot pozīciju vai pakalpojumu/ izdevumu sarakstu, informācijas saglabāšanai, noklikšķināt Atjaunot.

4) Pārbaudīt iepirkuma pasūtījumu, noklikšķināt Apstiprināt pasūtījuma nosūtīšanai piegādātājam.

5) Lai sasaistītu iepirkuma pasūtījumu vai preču saņemšanu noliktavā ar rēķinu, atvērt pasūtījumu, noklikšķināt Izveidot rēķinu vai Izveidot piegādi, papildināt/ izmainīt rēķinu vai piegādi un Apstiprināt.

Lai savienotu rēķinu vai piegādi noliktavā ar iepirkumu, nepieciešams izveidot jaunu rēķinu vai piegādi, rēķinā vai piegādē atzīmēt vajadzīgas pozīcijas no saraksta Pasūtījuma lapas pozīciju imports, noklikšķināt Importēt, papildināt/ izmainīt rēķinu vai piegādi un Atjaunot, Iegrāmatot. Ja iepirkuma pasūtījums tiek izpildīts pa daļām, atkārtot augstākminētās darbības līdz pilnīgai pasūtījuma izpildei. Iepirkuma pasūtījuma atbilstības pārbaude notiek pēc pozīcijām. Operācija ir pabeigta.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu