Pārdošana. Izveidot jaunu pasūtījumu

Izveidot jaunu pasūtījumu – šī ir pasūtījuma ievades forma, pasūtījumu var pārveidot rēķinā vai preces piegādē no noliktavas. Pasūtījumu var veikt pa daļām, daļēja pasūtījuma izpilde tiek realizēta pēc pozīcijām.

Kā izveidot pasūtījumu?

1) Izvēlnē izvēlēties Pārdošana/ Jauna operācija/ Izveidot jaunu pasūtījumu. 

2) Izvēlēties operācijas veidu, dokumenta datumu un klientu. Ja klients nav pieejams klientu sarakstā, ievadiet jauno nosaukumu laukā klients, vēlāk papildiniet klienta kartiņu ar informāciju.

No izvēlētā operācijas veida ir atkarīga dokumenta forma:

preču pārdošanas operācija ļauj ievadīt preces tikai no preču saraksta, pakalpojumu sniegšana - tikai no pakalpojumu saraksta, citi ieņēmumi ir pasūtījums brīvā formā. No pasūtījuma pakalpojumu sniegšana/ citi ienākumi veida var noformēt rēķinu ar attiecīgo operācijas veidu.

No pasūtījuma preču pārdošanas operācijas veida var noformēt rēķinu ar attiecīgo operācijas veidu vai piegādi no noliktavas.

Attiecīgi katrā no rēķinu veidiem vai piegādē no noliktavas varēs importēt pasūtījumu (pasūtījumus). Noklikšķināt Turpināt.

3) Sarakstā, atkarībā no operācijas veida, pievienot preci, pakalpojumus vai citu ieņēmumu brīvas formas aprakstu, apjomu un cenu. Lai ievadītu visas cenas ar nodokli, uzstādīt karodziņu- Cenas norādītas ar nodokli. Izvēlēties grāmatvedības kontu un nodokļu grupu, ja tas atšķiras no iepriekš uzstādītām vērtībām. Lai izveidotu jaunu rindu, nospiest N vai izvēlēties Pievienot jaunu ierakstu. Izveidojot pozīciju sarakstu, informācijas saglabāšanai, noklikšķināt Atjaunot.

4) Pārbaudīt pasūtījumu, noklikšķināt Apstiprināt klienta pasūtījuma izpildīšanai.

5) Lai sasaistītu pasūtījumu ar rēķinu vai ar preču piegādi no noliktavas, atvērt pasūtījumu, noklikšķināt Izveidot rēķinu vai Izveidot piegādi, papildināt/ izmainīt rēķinu vai piegādi un Atjaunot.

Lai savienotu rēķinu vai preču piegādi no noliktavas ar pasūtījumu, ir nepieciešams izveidot jaunu rēķinu vai piegādi no noliktavas, rēķinā vai piegādē atzīmēt vajadzīgas pozīcijas no Pasūtījuma pozīciju importa sarakstā, noklikšķināt Importēt, papildināt/ izmainīt rēķinu vai piegādi no noliktavas un Atjaunot. Ja pasūtījums tiek izpildīts pa daļām, atkārtot augstākminētās darbības līdz pilnīgai pasūtījuma izpildei. Pasūtījuma atbilstības pārbaude tiek izpildīta katrai rindai. Operācija ir pabeigta.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu