Pakalpojumu Cenu lapa

Cenu lapa satur informāciju par pakalpojumu cenām, var būt kārtota pēc nosaukuma, koda, pakalpojumu grupas un statusa. Lai lejupielādētu cenu lapu, nepieciešams izvēlēties cenu grupu un nodokļa likmi.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu