Izveidot jaunu klientu

Izveidot jaunu klientu – ir klienta datu ievades forma. Satur pamata informāciju par klientu, nodokļa grupu, kā arī statistisku informāciju un norēķinu salīdzinājumus.

Kā izveidot jaunu klientu?

1) Izvēlnē izvēlēties Pārdošana/ Jauna operācija/ Izveidot jaunu klientu. 

2) Ievadīt klienta nosaukumu, izvēlēties tipu: fiziskā vai juridiskā persona, statusu (aktīvs vai neaktīvs), ievadīt reģistrācijas un PVN maksātāja numuru. Noklikšķināt Turpināt. Klienta unikalitātes pārbaude notiek pēc partnera nosaukuma.

3) Pamata informācijas cilnē aizpildīt nepieciešamus/ obligātus laukus, tādus kā adrese un kontaktinformācija, un, ja nepieciešams, izvēlēties klienta grupu. Lai saglabātu informāciju, noklikšķināt Izmainīt.

4) Cilnē Finanšu informācija aizpildīt ( Rediģēt) nepieciešamus/ obligātus laukus. Līguma numurs var piedalīties automātiskas numerācijas dokumentos. Atlaide, apmaksas termiņš un nodokļu grupa šī klienta dokumentos tiks pielietoti pēc noklusēšanas, augstākminētās vērtības dokumentā varēs izmainīt manuāli. Kredīta limits neļaus iegrāmatot dokumentus, ja klienta kopējais parāds (neņem vērā apmaksas termiņus) pārsniedz kredīta limitu, ievadīt kredīta limita summu vai, lai nepielietotu kredīta limitu, šo lauku atstāt tukšu. Ievadītās informācijas saglabāšanai, noklikšķināt Izmainīt.

5) Cilnē Bankas rekvizīti pievienot klienta banku (bankas), noklikšķinot Izveidot jaunu ierakstu. Aizpildīt bankas rekvizītu formu, lai saglabātu informāciju noklikšķināt Izveidot. Tālākai ieraksta rediģēšanai noklikšķināt Izmainīt, lai izdzēstu ierakstu, noklikšķināt Dzēst.

6) Cilnē Piegādes adrese pievienot piegādes adreses, noklikšķinot Izveidot jaunu ierakstu. Aizpildīt formu, lai preču pārdošanas operāciju veidam rēķinos automātiski aprēķinātu piegādes cenu, izvēlēties tarifu grupu. Informācijas saglabāšanai noklikšķināt Izveidot. Turpmākai ieraksta rediģēšanai noklikšķināt Izmainīt, lai ierakstu dzēstu, noklikšķināt Dzēst.

7) Cilnē Kontakti pievienot klienta kontaktus, noklikšķināt Izveidot jaunu ierakstu. Aizpildīt formu ar kontaktinformāciju un tās saglabāšanai noklikšķināt Izveidot. Turpmākai ieraksta rediģēšanai noklikšķināt Izmainīt, lai ierakstu dzēstu, noklikšķināt Dzēst.

8) Cilnē Partnera tips uzstādīt karodziņu papildus veida attiecībām: klients, darbinieks, banka, nodokļu iestāde vai cits. Informācijas saglabāšanai noklikšķināt Izmainīt.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu