Pārdošana/Iepirkumi. Kā ievadīt savstarpējo norēķinu?

1) Atvērt rēķinu/ kredītrēķinu savstarpējiem norēķiniem.

2) Rēķinā noklikšķināt Savstarpējais norēķins. Ievadīt savstarpējā norēķina datumu un summu, noklikšķināt Iegrāmatot. Tiks izveidots saistību norakstīšanas grāmatojums savstarpējā norēķina tranzīta kontā.

3) Atkārtot 1. un 2. punkta soļus pretējam rēķinam /kredītrēķinam.

4) Pēc savstarpējo norēķinu operācijas pabeigšanas summai savstarpējā norēķina tranzīta kontā ir jābūt vienādai ar nulli. Operācija ir pabeigta.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu