Grāmatvedība. Kā noslēgt finanšu gadu?

1) Ievadīt jaunu manuālu grāmatojumu aprēķinātām uzņēmuma ienākuma nodoklim.

2) Slēgt operāciju kontus (skat. Kā slēgt operāciju kontus?).

3) Pēc nepieciešamības ievadīt jaunu manuālu grāmatojumu aprēķinātajai peļņas vai zaudējuma pārnešanai uz nesadalītās peļņas / nesegtā zaudējuma bilances kontu.

4) Bloķēt atskaites periodu (skat.  Kā nobloķēt iespēju mainīt datus?)

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu